Naše mateřská škola se od září  školního roku  2015/2016 rozšířila. Rekonstrukcí budovy družiny vznikly dvě nové třídy. Kapacita školy je nyní 118 dětí a stará se o ně personál 19 pracovnic. V hlavní budově na starém sídlišti jsou nyní tři třídy – 1. třída s kapacitou 24 dětí, 2. a 3. třída s kapacitou 28 dětí. Detašované pracoviště Malé náměstí má dvě třídy - 1.třída s kapacitou 18 dětí a 2.třída s kapacitou 20 dětí.

Děti jsou na obou pracovištích děleny do homogenních tříd - dle věku dětí. Dle požadavků rodičů byl upraven provoz školy od 1.9.2015 - 7.00. – 17.00 a byly zavedeny bezhotovostní platby rodičů.

Pracoviště 9.května – všechny tři třídy jsou komplexně vybaveny hracími koutky – kadeřnickým, nákupním, relaxačním, výtvarným, kuchyňským, montážním, čtenářským, počítačovým. Třídy mají své hygienické zázemí s přilehlými šatnami. Dvě třídy mají i relaxační místnosti, kde děti po obědě odpočívají. Škola má krásnou, velkou, rozmanitě a účelně vybavenou zahradu s hřištěm DV. Děti mají možnost využívat lezecké věže, vláček, altán, domečky, houpačky, pískoviště, a mnoho dalších herních prvků jak ke hravým, sportovním, relaxačním i dalším činnostem. Toto pracoviště zajišťuje pro odloučené pracoviště nejen veškeré stravování a také všechny akce, které jsou pro všechny děti společné, tak, aby děti i personál měly možnost se setkávat.

Malé náměstí – obě třídy jsou rovněž vybaveny stejnými, moderními a novými koutky jako třídy na hlavním pracovišti. Rovněž výzdoba tohoto zařízení je ve stejném duchu, jako na hlavním pracovišti. Odpočinek dětí je společný na lehátkách ve 2.třídě. Vybavení školy je nové, moderní a funkční. Rovněž toto pracoviště má nově upravenou školní zahradu s hracími věžemi, pískovištěm a dalšími hracími prvky – letadlo, lokomotiva. Stravování zajišťuje dětem nově vybavená výdejna stravování.


 Škola je zaměřena na výchovu dětí k lidem a dětem jiných etnických skupin, lidem postiženým a starým. Vřazujeme běžně do školy děti handicapované ( i s asistentkou ). Mateřská škola úzce spolupracuje se speciálním centrem pro postižené děti -SPS Slunce Stochov u Kladna, jejichž speciální pedagogové a psychologové nám pomáhají s integrací dětí, ale i s problémy ostatních dětí ( školní zralosti atd. ) Dále se zaměřujeme na rozvoj komunikačních a řečových aktivit dětí, na výtvarnou výchovu a na kladný vztah dětí k přírodě. Snažíme se v dětech pěstovat zdravé sebevědomí, nebojácnost, ohleduplnost a lásku ke kamarádům, rodičům, naší přírodě, městu i okolí. Veškeré činnosti ve škole jsou podřízeny dětem, děti nejsou do žádných činností nuceny. Vztahy učitelek i ostatních zaměstnanců školy k dětem jsou založeny na maximální důvěře, toleranci, ohleduplnosti a vzájemném porozumění. Všichni se vzájemně respektují, dítě je bráno jako rovnocenný partner dospělých.
Mateřská škola každoročně nabízí řadu nadstandartních akcí jak pro děti, tak pro rodiče - navštěvujeme divadla v Příbrami, Praze , v Mníšku pod Brdy, dále se účastníme řady výstav ( místních i ostatních ), pořádáme pro děti dětský den, mikulášskou nadílku, olympiády, rozloučení se školáky, pořádáme plavecký výcvik v plaveckém centru Příbram , společně se základní školou navštěvujem i další společné akce, pořádáme karneval, besídky, prodejní výstavy - knih, oblečení, pro předškoláky pořádáme hry s anglickým jazykem. Většina akcí mateřské školy ( nadílky, dětský den, občerstvení na besídky a olympiády ) je zabezpečována sponzorsky a náš dík patří všem, kteří nám tyto akce pomáhají jak materálně či finančně zajišťovat.
Cílem naší školy je vychovávat děti nebojácné, osobnosti - silné, ale zároveň ohleduplné jedince - kteří budou chránit své kamarády, rodiče a přírodu .