Přijímání dětí do MŠ

31.08.2016 16:43

Děti jsou přijímány dle kritérií  a v průběhu školního roku jsou přijímány dle uvážení ředitelky, (dle § 34 odst. 7 školského zákona 561/2004) , která může přihlédnout k pořadí nepřijatých dětí z předchozího přijímacího řízení.

Kritéria přijetí dítěte do MŠ -  MENU - Informace MŠ - Kritéria

—————

Zpět